{{row.name}} {{row.exterior_name}}
YesSkins

M4A4

M4A4

15.35(31.94) 巴豆

奢华

奢华

740.41(1151.94) 巴豆

沙漠之鹰

沙漠之鹰

7.33(12.74) 巴豆

暗金计数器

暗金计数器

31.07(51.14) 巴豆

USP 消音型

USP 消音型

5.60(9.54) 巴豆

军规

军规

1.14(1.92) 巴豆

受限

受限

9.14(12.74) 巴豆

保密

保密

18.73(25.54) 巴豆

隐秘

隐秘

27.16(44.74) 巴豆

匕首箱

匕首箱

356.76(531.14) 巴豆

AK-47

AK-47

19.54(31.94) 巴豆

AWP

AWP

19.71(31.94) 巴豆

M4A1 消音版

M4A1 消音版

41.00(31.94) 巴豆

格洛克 18 型

格洛克 18 型

5.72(9.54) 巴豆

手套

手套

670.57(1087.94) 巴豆

Howl

Howl

454.54(639.94) 巴豆

Blood Rage

Blood Rage

69.33(102.34) 巴豆

One Shot

One Shot

24.35(38.34) 巴豆

Gloves 2

Gloves 2

233.12(351.94) 巴豆

Joker

Joker

159.98(159.94) 巴豆

光谱 2 号武器箱

光谱 2 号武器箱

22.32(31.94) 巴豆

命悬—线武器箱

命悬—线武器箱

19.27(31.94) 巴豆

暗影武器箱

暗影武器箱

6.27(9.54) 巴豆

“野火大行动”武器箱

“野火大行动”武器箱

5.74(9.54) 巴豆

CS20

CS20

12.48(19.20) 巴豆

Fracture

Fracture

14.60(25.60) 巴豆

棱彩2号武器箱

棱彩2号武器箱

4.18(6.34) 巴豆

Poison

Poison

0.61(3.84) 巴豆

迷醉

迷醉

13.24(16.00) 巴豆

Butterfly Knife

Butterfly Knife

1833.25(2560.00) 巴豆

Scream

Scream

47.58(76.74) 巴豆

Imperial

Imperial

317.27(497.73) 巴豆

一念天堂 · 土豪

一念天堂 · 土豪

2033.29(3200.00) 巴豆

一念天堂 · 常规

一念天堂 · 常规

381.60(512.00) 巴豆

一念天堂 · 匕首

一念天堂 · 匕首

923.39(1280.00) 巴豆

一念天堂 · 步枪

一念天堂 · 步枪

122.73(159.94) 巴豆

一念天堂 · 手枪

一念天堂 · 手枪

35.46(31.94) 巴豆

M9 刺刀

M9 刺刀

955.80(1280.00) 巴豆

爪子刀

爪子刀

1465.57(1920.00) 巴豆

探员

探员

5.33(7.68) 巴豆

暗影双匕

暗影双匕

3597.85(576.00) 巴豆

Green

Green

3.61(6.34) 巴豆

10% knife

10% knife

72.40(112.00) 巴豆

2021

2021

134.62(191.94) 巴豆

Asiimov

Asiimov

70.18(89.54) 巴豆

土豪

土豪

824.98(1280.00) 巴豆

Revolution

Revolution

39.99(63.94) 巴豆

Misty

Misty

41.48(51.14) 巴豆

Fire and water

Fire and water

82.73(102.34) 巴豆

Akihabara

Akihabara

33.56(44.74) 巴豆

Major

Major

221.54(371.14) 巴豆

Shattered Web

Shattered Web

10.35(16.00) 巴豆

折叠刀

折叠刀

695.77(960.00) 巴豆

Huntsman

Huntsman

6.01(9.54) 巴豆

Autumn Mood

Autumn Mood

15.97(25.60) 巴豆

Bloody Leaves

Bloody Leaves

51.31(76.80) 巴豆

Bright Set

Bright Set

42.00(64.00) 巴豆

Make Or Break

Make Or Break

191.93(320.00) 巴豆

Knife Hunter

Knife Hunter

143.77(224.00) 巴豆

11.11

11.11

44.93(71.10) 巴豆

Dragon

Dragon

234.35(511.94) 巴豆

Fever Dream

Fever Dream

16.35(25.54) 巴豆

Covert Knife

Covert Knife

63.39(95.94) 巴豆

Monster

Monster

3.56(6.40) 巴豆

Farm Balance

Farm Balance

2.70(2.88) 巴豆

High Chances

High Chances

326.30(575.94) 巴豆

Sweet Boom

Sweet Boom

29.29(38.34) 巴豆

Extreme Gloves

Extreme Gloves

130.09(191.94) 巴豆

Cool Hunter

Cool Hunter

47.60(63.94) 巴豆

Heavy Weapon

Heavy Weapon

13.65(22.40) 巴豆

Famas Lover

Famas Lover

39.46(55.04) 巴豆

Awp 2

Awp 2

44.48(63.94) 巴豆

30% Knives

30% Knives

373.38(568.83) 巴豆

Spectrum Knives

Spectrum Knives

737.49(1087.94) 巴豆

“狂牙大行动”武器箱

“狂牙大行动”武器箱

18.56(31.94) 巴豆

Chaos

Chaos

19.77(32.00) 巴豆

Breach

Breach

22.00(32.00) 巴豆

Fade

Fade

38.84(57.54) 巴豆

Balance

Balance

5.42(9.60) 巴豆

Doppler

Doppler

156.94(223.94) 巴豆

Cyrex Case

Cyrex Case

10.59(12.80) 巴豆

Hyper Beast

Hyper Beast

44.26(51.20) 巴豆

Sea Breeze

Sea Breeze

19.70(25.60) 巴豆

Medusa

Medusa

62.64(96.00) 巴豆

Exclusive

Exclusive

167.83(223.94) 巴豆

本站箱子数据来自CSGO官方以及其它平台公开数据;本站所有功能只是为了模拟娱乐,获得的道具以及系统币均为虚拟,不能提取以及兑现。

关注领豆

狼牙开箱模拟器

关注微信公众号领取100万豆

QQ交流群

QQ号:704459812

相约对战更方便,私信群主还可以免费领豆